Solceller

Vi på Fyrstads Entreprenad jobbar för att hjälpa svenska företag att enkelt ställa om sin elkonsumtion till grön el. Vi vill vara med och skapa framtidens energisamhälle utan att ni behöver installera solceller på den egna fastigheten. Vi på Fyrstads Entreprenad hjälper er att enklare klara dagens och framtidens miljömål genom miljövänlig el.

Vi bygger bl.a. unika markbaserade bärverk baserat på samma princip som vajerräckena längs våra vägar. Solcellspanelerna hängs helt enkelt på vajrar. Vid byggen på betesmark kan djuren fortfarande bruka marken och beta.

Har den tekniska utvecklingen kommit tillräckligt långt?

Vår bedömning är att den gjort det. Att den tekniska utvecklingen nått en platå som gör det attraktivt för dig som kund att vara med och påverka utvecklingen i rätt riktning.

Vi projekterar, levererar komplett material och tar ansvar för hela byggprocessen.  Vi bygger bärverk, monterar solpaneler och ansvarar för den kompletta elinstallationen inklusive inkoppling till elnätet. Vi certifierar anläggningen och säkerställer kvalitén enligt beprövade rutiner. Vi kan förvalta och sköta anläggningen med hjälp av övervakning. Vi kan tillhandahålla produktionsdata i realtid med skräddarsydda presentationslösningar och användarvänliga gränssnitt. Vi kan hålla dig underrättad och uppdaterar tekniken vid behov.

Utnyttja din mark till att bli en lönsam affär

Fyrstads Entreprenad är en helhetsentreprenör av solcellsparker. I kontakten med våra kunder vet vi att solcellsparker är för både företag och lantbruk ett mycket intressant investeringsobjekt. Vi ser också att utbyggnaden av solcellsparker kommer att bli ett naturligt inslag i det svenska landskapet framöver och en viktig del i det svenska elsystemet.

Det finns obrukbar mark som inte kan eller inte får brukas. Här finns det möjlighet att på ett kostnadseffektivt sätt montera en solcellsanläggning direkt på marken. Vid en jämförelse av installationer av solceller på tak blir det oftast en lägre installationskostnad. På marken kan man även rikta panelerna så att de placeras utifrån de bästa förutsättningarna kring solens gång.

När du bygger en markanläggning med solceller är det enkelt att anpassa efter ert behov kring förbrukning. En anläggning som inte är större än 500 kW betalar ingen energiskatt på den egenanvända elen från 2021. Detta är ett förslag från regeringen som kommer att fastställas under 2021.

Förutsättningarna för arrende:
🔸 Minst 5 ha. (1-5 ha vid extra gynnsamma förutsättningar)
🔸 Relativt plant, t.ex. åker, bete, träda.
🔸 Närhet till elanslutning
🔸 Skuggfritt
🔸 Solparken kan komma att hägnas in
🔸 Vi arrenderar mark i hela landet

Vi är inte ute efter att arrendera den högst klassade åkermarken, utan vi tänker främst på:
🔸 Mark som inte är lönsam att odla när maskinerna blivit större, det är kanske svårt att komma fram till alla åkrar med nya/stora maskiner
🔸 Mark där du funderar på att plantera skog-generationsskifte. Den mark som äldre generationen har brukat kanske inte är lönsam att bruka för den yngre generation om de har ett ”åtta-till-fem-jobb” utanför lantbruket
🔸 Mark i närheten av väg, järnväg, flygplats, soptipp, vindkraft m.m. Där det finns restriktioner på vilken verksamhet som får etableras
🔸 Mark som ligger i träda

Solceller till din bostad - se möjligheterna

Väderstreck

För att producera så mycket sol-el som möjligt skall panelerna vara riktade rakt mot söder och vinkeln på panelerna (taket) ska vara runt 45 grader. Men så länge takets kompassriktning är mot sydväst-syd-sydost, och så länge taket har en lutning på runt 15-50 grader, så har man förutsättningarna att producera sol-el. Inom intervallet ovan är variationen i produktion bara några få procent mellan lägst/högst produktion.

Skugga

Skugga är inte bra, men om den infaller under tidig morgon, sen eftermiddag eller under mörkaste delen av året när solen står som lägst, kan solpaneler ändå vara en lönsam investering. Eftersom den största andelen sol-el produceras dagtid under sommarhalvåret, får man göra en egen lönsamhetsbedömning från fall till fall. Ibland kan skuggan åtgärdas: En ventilationshuv kanske kan flyttas eller ett träd sågas ner. Går det inte att åtgärda skuggan är det läge att installera optimerare på de utsatta panelerna (t.ex. Tigo eller Huawei) eller optimerare på samtliga paneler (SolarEdge).

Taklutning

Tak mot öst/väst ger mera sol-el på förmiddag/eftermiddag jämfört med ett södertak. Detta tak ger ingen effekttopp mitt på dagen. Ett sådant montage kan täcke en större del av den egna elkonsumtionen sett över hela dagen. Du kommer sälja mindre sol-el till ditt elhandelsbolag, eftersom du inte får effekttoppen mitt på dagen. Samtidigt kommer du köpa mindre el under hela dagen, eftersom du har produktion från tidig morgon till sen kväll. Perfekt om du t.ex. har ett lantbruk/kommersiell verksamhet med hög förbrukning hela dagen. Många kommersiella anläggningar installerar solpanelerna i olika väderstreck för att få egen elproduktion under stora delar av dagen, som ett komplement till sina batterier.

Hur många paneler?

Varje panel är ca 1 x 1,75 m och fästanordningarna bygger 2 cm mellan varje panel. Panelerna kan placeras stående/porträtt eller liggande/landskap. Mät taket från takfot till taknock samt från vindskiva till vindskiva. Har du hinder i form av takfönster, skorsten, avluftning, antenner, räcken, snörasskydd så mät in dem också.Varje panel ger ca 370W eller 350 kWh/år. 30 paneler har då en installerad effekt på 11,1 kW (fungerar med 16A huvudsäkring) och producerar ca 10.500 kWh/år i ett skuggfritt söderläge.

 

Nuvarande årsförbrukning

På din elräkning kan du se nuvarande årsförbrukning. Är du mikroproducent får du en skattereduktion på 60 öre per såld kWh (för de första 30.000 kWh du säljer varje år). För att vara mikroproducent ska du sälja färre kWh än vad du köper från ditt elhandelsbolag, på årsbasis. 

Huvudsäkring

Huvudsäkringens storlek (Ampere) står också i räkningen från nätbolaget. Du kan även titta i elcentralen intill din elmätare, där har du tre porslinssäkringar. De flesta villor har 16-, 20- eller 25A säkringar. 16A klarar en solanläggning på max ca 11 kW, 20A klarar ca 13,9 kW och 25A klarar ca 17,3 kW. 

Snö/vindlastberäkning

För att snö- och vindlastberäkningen ska bli godkänd kan man i de flesta fall inte placera solpaneler närmare än 30 cm från takets ytterkanter.

 

Bygglov

Kontakta bygglovsavdelningen på din kommun och fråga om du behöver bygglov för solpanelerna. Be dem gärna skicka beskedet via mail, så du får ett skriftligt svar som du kan spara. Behöver du bygglov så skriver vi in i köpeavtalet att beställningen hävs om du inte får bygglov. Du betalar ingenting, och inga paneler skickas innan du fått bygglovet. 

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?